Međunarodno takmičenje olimpijskih nada,
15-16.11.2008. Nitra, Slovačka